Sidor

torsdag 8 februari 2018

Röd drottning/Red queen, Victoria Aveyard

 1. Röd drottning
 2. Glassvärdet
 3. Kungens fånge
 4. Krigsstorm (utkommer 2019-03-15)
Förlag: Modernista
Senast uppdaterad: 2018-11-26
Signum: uHce

 1. Red Queen
 2. Glass Sword
 3. King's Cage
 4. War Storm

Cruel Crown
Broken Throne
(två samlingar med kortare berättelser - än så länge inte översatta till svenska)

Böcker av Sarah J. Maas

 1. Glastronen
 2. Midnattskronan
 3. Eldens arvtagare
 4. Skuggornas drottning
 5. Stormarnas imperium (utkommer 2019-05-17)
  
Bokförlag: Modernista
Senast uppdaterat: 2018-11-28
Signum: uHce 1. Ett hov av taggar och rosor
 2. Ett hov av dimma och vrede


Bokförlag: Modernista
Senast uppdaterat: 2018-11-28
Signum: uHce